Geef de leerling de kans

woensdag 26 feb.’20

Themabijeenkomst in Pakhuis de Zwijger rond kansengelijkheid van leerlingen. Met o.a. een lezing van Harold Bekkering, hoogleraar sociaal cognitieve neurowetenschappen over o.a. ‘leren’ en ‘motivatie’ en Freek Wevers over Agora onderwijs in Amsterdam. Daarna is in het panelgesprek besproken: is Agora-onderwijs het antwoord op de uitdagingen in het Amsterdamse onderwijs? Deelnemers aan het panel: Elly Loman, rector Hyperion Lyceum, Jan Jaap Hubeek, opleidingsmanager Educatie Hogeschool Leiden en Werner Wijsman, initiatiefnemer Xplore Agora Amsterdam. Klik voor meer info op de link naar PAKHUIS DE ZWIJGER


Na een zeer interessante lezing van Harold Bekkering over hoe hersenen en lichaam leren mogelijk maken en wat de rol is van motivatie op cognitieve processen. Een paar conclusies: leren moet uitdagend zijn, leren is exploreren, nieuwsgierigheid verhoogt de leeropbrengst.

Daarna kwam een korte presentatie over Agora Amsterdam door Freek Wevers en werd het filmpje getoond dat Alexandra Broussard met leerlingen heeft gemaakt over dit concept.

Hierna ging het panel, bestaande uit Elly Loman en Jan Jaap Hubeek en Werner Wijsman, met de mensen in de zaal in gesprek over een aantal ‘hot topics’ in het hedendaagse onderwijs en onderzochten zij in hoeverre Agora hier een antwoord op is:

  • kansengelijkheid
  • brede brugklassen
  • latere bepaling van niveau
  • anti-segregatie

Dank aan iedereen aanwezig: de mensen die kritische vragen stelden, de mensen die er antwoord op gaven, de belangstellenden, de moderator @bahramsadeghi die ons scherp hield en @gatoolkatawazi voor de productie!

Het was een mooie avond!

intrinsiekemotivatie #agoraamsterdam #exploreren #kansengelijkheid #bredebrugklas #niveaubepaling #antisegregatie #levenisleren #nieuwsgierig

harold bekkering pakhuis de Zwijger

Het Agora concept

Het specifieke van het Agora-concept is de nieuwe manier van het organiseren van leerprocessen voor leerlingen. Nadruk daarbij ligt op het leren binnen contextrijke situaties waarin leerlingen zich motiveren om vooral ook zelfregulerend en samenwerkend te leren. De coachende rol van de docenten, Agoriaanse Meesters, is daarbij van essentieel belang. Er wordt gewerkt met gepersonaliseerde, niet vooraf gedefinieerde, leerroutes waarbij leerlingen op zoek gaan naar de antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen (challenges) kunnen vanuit de vijf werelden van Agora belicht worden: Wetenschap, Maatschappij, Spiritualiteit, Sociaal/Ethiek en Kunst. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk zijn ingeruild voor challenges, samenwerken en individuele begeleiding door je coach. 

Leren op joúw manier!

Stel je eens voor: je hele schooltijd lang leer je dingen die je écht interesseren. Jij bepaalt jouw leerdoelen, terwijl je leraar je daar steeds in begeleidt. Je gaat met plezier naar school, ontdekt waar je goed in bent en wat je wil leren. Je kiest jouw profiel pas zodra je daar aan toe bent. En ondertussen leer je alles wat je nodig hebt om examen te doen en te slagen. Dat is toch geweldig?

Leren omdat je iets wilt weten

Een persoonlijke leerroute begint met vragen stellen, omdat je je verbaast over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld: “Hoe kan een wolk die niets weegt toch zo vol zitten met regen?” Of: “Waarom is iets ‘in de mode’ en willen we dat opeens allemaal?” Goede vragen, die je grondig moet onderzoeken. Daar maak je dus een plan voor. Je leraar houdt ondertussen in de gaten wat en hoe je leert, en helpt je als dat nodig is. Hij of zij stimuleert je ook om experts van buiten de school om advies te vragen. Zo heeft een Agora-leerling bijvoorbeeld geskypet met iemand van NASA!