Nieuwe naam voor Agora Amsterdam

We hebben een nieuwe naam voor Agora Amsterdam, voortaan heten we:

logo Xplore Agora

Waarom Xplore?

Xplore is een ‘logische’ naam voor een school waar leerlingen onderzoek doen naar dingen die hen écht interesseren. Leerlingen bepalen de leerdoelen en worden daarin begeleid door hun eigen coach. Op deze manier is leren niet alleen leuker, maar leren kinderen ook veel over zichzelf, waar ze tegenaan lopen en waar ze goed in zijn. Ondertussen leren kinderen alles wat nodig is om een regulier schoolexamen te doen. Xplore is afgeleid van het Engelse ‘explore’, wat ‘onderzoeken’ en ‘verkennen’ betekent. 

Inspiratie voor deze naam vonden we in een presentatie van neuro-wetenschapper Harold Bekkering, die op een avond in Pakhuis de Zwijger met thema ‘Geef kinderen een kans’ sprak over hoe exploreren leidt tot ontwikkeling van de hersenen in tegenstelling tot exploiteren van kennis. 

Is er een link met het Damstede Lyceum?

Xplore Agora is de 24e school van stichting ZAAM. Omdat deze gestart is op de onderbouw-locatie van onze zusterschool Damstede Lyceum, hebben wij bij oprichting de naam van de locatie gehandhaafd. Maar nu gaan beide scholen, met een heel eigen profiel en concept, verder onder verschillende namen. De onderbouw en bovenbouw van het Damstede Lyceum zijn gevestigd op de Rode Kruisstraat en Xplore Agora op de Schoenerstraat in Amsterdam. Zie ook onze Q&A.

Waarom staat er nog steeds Agora in de naam?

Xplore is de naam van de Agora leeromgeving in Amsterdam. Agora is een aanduiding voor het soort onderwijs, waarvan er in 2020 al 12 leeromgevingen in Nederland en België bestaan. Het Agora onderwijs kenmerkt zich doordat het geheel uitgaat van de autonomie van leerlingen, dit betekent leren vanuit eigen kracht en niet curriculum gericht. Leerlingen bepalen hun eigen onderwerpen, ‘challenges’ genoemd en bepalen samen met hun coach  hun persoonlijke leerroute.  Leerlingen van alle niveaus (vmbo, havo en vwo) werken samen en leren van en met elkaar. Ze doen dit in heterogene groepen, een uitdagende leeromgeving en contextrijke situatie buiten onze leergemeenschap. 

nieuwe naam agora xplore

Het Agora concept

Het specifieke van het Agora-concept is de nieuwe manier van het organiseren van leerprocessen voor leerlingen. Nadruk daarbij ligt op het leren binnen contextrijke situaties waarin leerlingen zich motiveren om vooral ook zelfregulerend en samenwerkend te leren. De coachende rol van de docenten, Agoriaanse Meesters, is daarbij van essentieel belang. Er wordt gewerkt met gepersonaliseerde, niet vooraf gedefinieerde, leerroutes waarbij leerlingen op zoek gaan naar de antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen (challenges) kunnen vanuit de vijf werelden van Agora belicht worden: Wetenschap, Maatschappij, Spiritualiteit, Sociaal/Ethiek en Kunst. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk zijn ingeruild voor challenges, samenwerken en individuele begeleiding door je coach. 

Leren op joúw manier!

Stel je eens voor: je hele schooltijd lang leer je dingen die je écht interesseren. Jij bepaalt jouw leerdoelen, terwijl je leraar je daar steeds in begeleidt. Je gaat met plezier naar school, ontdekt waar je goed in bent en wat je wil leren. Je kiest jouw profiel pas zodra je daar aan toe bent. En ondertussen leer je alles wat je nodig hebt om examen te doen en te slagen. Dat is toch geweldig?

Leren omdat je iets wilt weten

Een persoonlijke leerroute begint met vragen stellen, omdat je je verbaast over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld: “Hoe kan een wolk die niets weegt toch zo vol zitten met regen?” Of: “Waarom is iets ‘in de mode’ en willen we dat opeens allemaal?” Goede vragen, die je grondig moet onderzoeken. Daar maak je dus een plan voor. Je leraar houdt ondertussen in de gaten wat en hoe je leert, en helpt je als dat nodig is. Hij of zij stimuleert je ook om experts van buiten de school om advies te vragen. Zo heeft een Agora-leerling bijvoorbeeld geskypet met iemand van NASA!