Het Agora concept

Het specifieke van het Agora-concept is de nieuwe manier van het organiseren van leerprocessen voor leerlingen. Nadruk daarbij ligt op het leren binnen contextrijke situaties waarin leerlingen zich motiveren om vooral ook zelfregulerend en samenwerkend te leren. De coachende rol van de docenten, Agoriaanse Meesters, is daarbij van essentieel belang. Er wordt gewerkt met gepersonaliseerde, niet vooraf gedefinieerde, leerroutes waarbij leerlingen op zoek gaan naar de antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen (challenges) kunnen vanuit de vijf werelden van Agora belicht worden: Wetenschap, Maatschappij, Spiritualiteit, Sociaal/Ethiek en Kunst. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk zijn ingeruild voor challenges, samenwerken en individuele begeleiding door je coach. 

KENMERKEN AGORA ONDERWIJS

 • Leren vanuit eigen interesses
 • Werken met challenges
 • Leren in vrijheid, maar niet vrijblijvend
 • Leren samen met anderen
 • Geen vakken, geen roosters, geen toetsen, geen lesboeken
 • Geen onderscheid in niveaus
 • Anti-segregatie, kansengelijkheid
 • Een ‘brede brugklas’ van max. 3 jaar
 • Elke dag persoonlijke begeleiding door een coach
 • Leren binnen en buiten de school
 • Directe betrokkenheid ouders
 • Wel slagen met een diploma (of meerdere diploma’s)

Challenges

Bij Agora werken we met challenges. Het onderwerp van een challenge wordt door leerlingen zelf bedacht, hierin zijn ze autonoom. Een challenge kan alleen of in een groepje uitgevoerd worden. De challenges worden aan de hand van een gefaseerd stappenplan uitgevoerd. In de challenge leren leerlingen om hun eigen leervraag om te zetten in een plan. Zo gaan ze zelf aan de slag om te bepalen wat er nodig is en met wie er contact gelegd moet worden en hoe hun planning eruit moet zien. Leerlingen komen in contact met andere leerlingen en vaak ook met bedrijven of organisaties buiten school. Aan het einde van de challenge presenteren zij het resultaat van de challenge aan de community en reflecteren zij met hun coach op het leerproces. ​

De 5 werelden van Agora

Ieder onderwerp of leervraag wordt vanuit één van de vijf Agora werelden bekeken: de maatschappelijke, sociaal ethische, wetenschappelijke, spirituele en artistieke wereld. Voorbeelden van onderwerpen die passen bij iedere wereld zijn: Maatschappelijk: hoe mensen samenleven, zoals cultuur, economie, geschiedenis, politiek, handel. Wetenschappelijk: onderzoeken en weten hoe dingen in elkaar zitten, zoals technologie, techniek, ICT, biologie, chemie, natuurkunde, wiskunde. Sociaal-ethisch: moreel handelen naar wat goed en wat slecht is, zoals rekening houden met de ander, mensen helpen, invoelend vermogen, egoïsme. Spiritueel: godsdienst, geloof en zingeving, zoals humanisme, boeddhisme, islam, christelijk, rituelen, begrafenissen en de dood, meditatie, filosofie, waarom leef ik? Artistiek: kunst en expressie, zoals muziek, dans, theater, fotografie, beelden, tekenen, schilderen.

Eigen werkplek en coachgroep

De leerlingpopulatie op Agora is een afspiegeling van de maatschappij (Amsterdam en omstreken). In de heterogene stamgroepen zitten 12-17 leerlingen per coach met verschillende instroomprofielen, leeftijden en culturele achtergronden. Leerlingen hebben in deze coachgroep hun eigen werkplek, die ze naar eigen smaak mogen inrichten. Niet om de 50 minuten van het ene naar het andere lokaal lopen, maar een vaste plek voor zichzelf om te werken. Er zijn ook ruimtes om te overleggen, om in stilte te werken en om praktisch aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld timmeren, schilderen, 3d printen, koken, een robotonderdelen maken. Daarnaast bieden vrijwilligers inspiratiesessies aan waar leerlingen naar toe mogen en juichen wij het toe als leerlingen praktijkbezoeken doen, of stage lopen.

Waarom de naam Agora?

Agora is de oud-Griekse benaming voor “plein”. Er is gekozen voor Agora, omdat een plein de plek is waar je elkaar ontmoet, verbaast en inspireert. En hoewel we Agora heten, denken we dat ons plein veel groter is dan ons schoolgebouw. We vinden zelfs dat leerlingen buiten school veel meer kunnen leren dan op school. Op 1 augustus 2014 is Agora Roermond gestart met 34 leerlingen. In 2018 besloten 4 andere schoolbesturen in Nederland dit voorbeeld te volgen. Op dit moment zijn er 23 Agora’s actief in Nederland en België.  En sinds 2021 ook 1 in Polen!

Coach

De coach is de steun en toeverlaat van iedere leerling en zijn/haar ouders en het eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Samen met de coach stellen leerlingen hoge eisen aan het resultaat en aan zichzelf. De coach is, net als de ouders, ook degene die leerlingen helpt zich te motiveren voor het doen, lezen, maken en onderzoeken van dingen die zij nog nooit gedaan hebben. Samen zorgen zij ervoor dat leerlingen zich niet eenzijdig ontwikkelen. Ze verkennen de toekomst en de wereld om hen heen. Ook het regelmatig samenwerken met andere leerlingen en mensen binnen en buiten Agora is een ‘must’, want ‘leren kun je niet alleen’. ​

Ouders

Ouders en andere belangstellenden spelen een belangrijke rol bij Agora. Zij helpen op vrijwillige basis mee, door bijvoorbeeld mee te helpen in onze werkplaatsen of keuken. Of mee te helpen als er vervoer of even wat extra begeleiding nodig is. Ouders bieden stageplaatsen aan, geven workshops of inspiratiesessies waarbij ze hun passie delen. Ouders geven aan wat hun expertise is, waarbij ze leerlingen kunnen en willen helpen bij hun challenges. Zij worden middels communitybijeenkomsten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Agora en kunnen hierbij hun input leveren. ​

Leerling, coach en vakexpert

Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden hebben zij een eigen coach die samen met hen een eigen leertraject uitzet en deze continue bijstelt. Een coach begeleidt 12-17 leerlingen van verschillende niveaus en leeftijd. Iedere leerling heeft elke week minimaal één keer een coachgesprek. Daarnaast spreken leerlingen hun coach iedere dag bij het coachgroep-moment en is hij/zij meestal in de buurt van de leerling-werkplekken te vinden. In de bovenbouw, zodra het vakkenpakket vast staat, gaan leerlingen ook steeds meer samenwerken met examenexperts. Dit zijn bevoegde leraren die leerlingen vanuit hun vakgebied ondersteunen op weg naar het eindexamen.

Inspiratiesessies

Er zijn regelmatig inspiratiesessies waar leerlingen naartoe kunnen gaan. Een stapje buiten de comfortzone om zich te laten inspireren door ouders en externen. Samen met de coach bespreken leerlingen naar welke inspiratiesessies ze gaan. Het bezoeken van inspiratiesessies is op vrijwillige basis.

Agoriaans naar diploma

Op Agora kunnen leerlingen examen doen op vmbo, havo of vwo-niveau. Binnen het aantal jaren die daarvoor staan. Alleen de weg naar dat examen toe wordt anders ingevuld. Wij behandelen iedereen met respect ongelijk. Omdat we aansluiten op de persoonlijke leerbehoefte begint niet iedereen op hetzelfde moment aan een specifiek stuk leerstof. De coach kijkt samen met zijn leerlingen waar de interesses liggen en hoe deze ingezet kunnen worden om een leerling voor het eindexamen voor te bereiden. Zodat de leerling goed voorbereid en met zelfvertrouwen het eindexamen ingaat.

In de laatste jaren voorafgaand aan het examen werken leerlingen heel gericht aan de benodigde vakinhoud. Verschil met traditioneel onderwijs is het ontbreken van standaard klassikale lessen. Door de challenges die leerlingen in de eerste jaren hebben uitgevoerd, hebben zij geleerd zelfstandig te werken, zelf te plannen en op verschillende manieren kennis tot zich te nemen en vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden komen goed van pas bij een succesvolle voorbereiding op het eindexamen. Met de coach en de vakexperts maken de examenkandidaten afspraken hoe zij de benodigde kennis en vaardigheden eigen gaan maken. Formatieve toetsen zijn beschikbaar om te kijken hoe ver ze zijn met de materie. De resultaten van deze toetsen bespreken zij met de vakexperts en coach. Uiteindelijk doen zij een aantal summatieve toetsen (voor een cijfer). Deze toetsen vormen het schoolexamen, daarna nemen zij deel aan het landelijk eindexamen (of staatsexamen).

Dagstructuur

Op Agora werken we met een dagstructuur van tenminste 5 uur, waarbinnen leerlingen samen met hun coach hun eigen challenges en andere activiteiten leert inplannen.

Leraren en coaches zijn van 8:00 – 17:00 uur aanwezig op school. Alle leerlingen zijn bij de ‘dagstart’ aanwezig, dit is een bijeenkomst van een half uur met de coachgroep. Leerlingen kunnen echter al eerder hun schooldag beginnen. Tijdens de dagstart delen leerlingen met elkaar waar ze mee bezig zijn. Ook wordt aan de groepsdynamiek gewerkt en wordt op de actualiteit ingegaan. Regelmatig verzorgen leerlingen uit de coachgroep de dagopening. Na de dagopening werkt iedereen volgens de eigen planning. Op sommige dagen staat de lichamelijke opvoeding (gym)-les gepland. Leerlingen houden hiermee rekening bij het maken van hun eigen planning.