Wat weet jij van kinderrechten?

Wist je dat in het kinderrechtenverdrag, in artikel 31 staat dat kinderen ook recht hebben op voldoende vrije tijd? Kijk maar eens naar dit filmpje van LaatMeLeren! Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle landen in de wereld. Ze gaan over zo...

Nieuwe naam voor Agora Amsterdam

We hebben een nieuwe naam voor Agora Amsterdam, voortaan heten we: Waarom Xplore? Xplore is een ‘logische’ naam voor een school waar leerlingen onderzoek doen naar dingen die hen écht interesseren. Leerlingen bepalen de leerdoelen en worden daarin begeleid door hun...

Slaap- en schoolritme…

Het ideale schoolrooster? Daar kunnen we heel interessante dingen over vinden in onderzoeken over ‘slaap’, ‘ritme’ en ‘pubertijd’. In bijgaand filmpje ontdek je dat in veel gevallen blijkt, dat een wat latere start van de schooldag...

Childpress op Xplore

Childpress.org en wij van Xplore Agora Amsterdam vinden het belangrijk voor kinderen dat: Hun stem gehoord wordt. Ze allerlei vaardigheden kunnen oefenen om een bijdrage aan de maatschappij te leveren.Ze op zoek gaan naar inspirerende personen en verhalen. Ze zélf een...

Open avonden & proefmiddagen

De open avonden voor schooljaar ’21-’22 zijn weer geweest. Heb je deze gemist? Check dan deze pagina om een opname te zien van de algemene presentatie. In ’22-’23 zullen de open avonden waarschijnlijk zijn in: januari 2022februari 2022maart 2022 De...

Geef de leerling de kans

woensdag 26 feb.’20 Themabijeenkomst in Pakhuis de Zwijger rond kansengelijkheid van leerlingen. Met o.a. een lezing van Harold Bekkering, hoogleraar sociaal cognitieve neurowetenschappen over o.a. ‘leren’ en ‘motivatie’ en Freek Wevers...